De International Innovation Award is een manier om innovatie binnen Antea Group te stimuleren. Wereldwijd kunnen Antea Group collega’s hun projecten en ideeën hierover indienen. Innovatie heeft betrekking op enerzijds nieuwe producten / diensten en anderzijds betere werkmethodes. Dit jaar vond de 3de editie plaats.

Op 13 juni werden de International Innovation Award prijzen uitgereikt in Orléans, Frankrijk. Vanuit België, Nederland, Frankrijk, Spanje en USA werden in totaal 89 voorstellen ingediend. De juryvoorzitter, erkende de hoge kwaliteit van de 5 finalisten en besliste het Antea België NV project “Energie Transitie Toolbox” uit te roepen als meest innovatieve project.

De Energie Transitie Toolbox is een interactief ontwerp- & simulatiemodel dat beslissingsnemers en ontwerpers helpt bij het concipiëren van het energiesysteem van de toekomst. Op basis van een koppeling met gegevens uit verschillende databanken berekent het model de optimale configuratie van het energieproductiesysteem en de energienetwerken voor een gebied. Vertrekkend van de CO2-reductiedoelstelling wordt zowel de totale warmte- als elektricteitsvraag op een zo kosten- en duurzaam mogelijke manier optimaal ingevuld. 

"Met deze toolbox wil Antea Group een katalysator zijn voor de realisatie van lokale energiegemeenschappen." Jan Parys, CEO Antea België NV

Decentralisatie, democratisering en decarbonisatie van de energieproductie, vormt een essentieel onderdeel in de bestrijding van de klimaatverandering. Door inzicht en overzicht te brengen aan de stakeholders zal het ware potentieel van hernieuwbare energie ten volle worden aangeboord: duurzame en betaalbare energie voor iedereen.
 
Patrick Verdonck is voor Antea België NV de coördinator van de International Innovation Award. Indien u vragen heeft, kunt u bij hem terecht. Ik ben bijzonder trots op de bijdrage die wij vanuit België hebben gegeven. Innovatie is een belangrijke motor om te blijven groeien in een steeds complexere wereld.

Jan Parys, CEO Antea België NV