Jarenlang produceerde Akzo Nobel decoratieve verf aan de Leuvensesteenweg in Vilvoordse Faubourgwijk. Na de sluiting verkommerde de site, beter bekend als ‘De Levis’. Na een aantal jaren van stilstand komt er eindelijk beweging in het dossier en geeft Kolmont deze 1,5 hectare grote site een nieuwe invulling. De Limburgse projectontwikkelaar wil met ‘De Perken’ een kwaliteitsvol en levendig nieuw stadsdeel ontwikkelen.

De Perken

"Het project wordt de ontbrekende schakel tussen de woningen ten noorden van de site en de industriële bedrijvigheid ten zuiden van de wijk." zegt Hans Bonte, burgemeester Vilvoorde, over het project. Michel Verhoeven, projectleider van Kolmont licht toe: "Als projectontwikkelaar zetten we resoluut in op projecten die een mix van functies combineren. Betaalbare woningen en appartementen, buurtondersteunende winkels, extra groen op de hoek van de Zavelstraat en de Perksestraat, gezellige publieke ruimtes, het zit allemaal in onze plannen voor 'De Perken'. De Leuvensesteenweg, die aansluit op de grootschalige kmo-zone ten zuiden van de Faubourg-wijk en aantakt op de Woluwelaan, wordt de enige ontsluitingsweg voor de winkels, zowel voor de klanten als voor het laden en lossen. De bewoners van de aanpalende straten moeten dus geen schrik hebben van verkeersoverlast."

Antea Group ondersteunde het project bij de sanering van de bodem. Als bodemsaneringsdeskundige waken we over de goede uitvoering van de sanering en het grondverzet, zodat er een gezonde en groene leefomgeving gecreëerd kan worden. Daarnaast schakelde Kolmont onze experts in voor de mobiliteitsstudie en het project-MER (millieueffectenrapport). Daarmee dragen we bij aan de optimale bereikbaarheid en leefbaarheid van deze nieuwe wijk.

 

Hennep als tijdelijke invulling

In afwachting van de goedkeuring van het project door de stad Vilvoorde worden de voormalige fabrieksterreinen ingezaaid met meer dan 1,5 miljoen hennepplanten. Eens die volgroeid zijn, willen Kolmont en expert duurzaam bouwen ReLife er een natuurlijk isolatiemateriaal van maken.

"Door te kiezen voor hennep als tijdelijke invulling wint het milieu twee keer. De geoogste planten kunnen niet alleen gebruikt worden als isolatiemateriaal, hennep is ook een CO2-negatief product. De planten nemen tijdens de groeifase 22 ton CO2 op. Met de opbrengst van één oogst kunnen maximaal vier woningen geïsoleerd worden. Van de bloemetjes van de hennepplant, die niet bruikbaar zijn om er isolatie van te maken, maakt een Zottegemse brouwerij bier," verduidelijkt Frederik Verstraete, duurzaamheidsexpert bij ReLife.

Hennepplanten hebben ook nog een aantal andere voordelen. Zo vraagt de plant maar weinig water en zijn pesticiden of kunstmest overbodig. Daarnaast is hennep ook een natuurlijke onkruidbestrijder en is het fijner voor de buurtbewoners om uit te kijken op een groene vlakte dan op een braakliggend terrein. 

 

Partners en samenwerkingen

  • Kolmont (opdrachtgever)
  • Blauwdruk (masterplan)
  • Styfhals architecten (ontwerp)
  • SuReal (duurzaamheidsmanagement)
  • ReLife
  • Exie
  • Tans