Met Antea Group uit Berchem en SBE uit Sint-Niklaas heeft onze regio Antwerpen-Waasland sinds kort twee trotse SDG Pioneers. Die titel danken ze aan hun duurzame acties van de jongste drie jaar die ze binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen hebben vormgegeven. ‘Duurzaamheid is een onmisbaar aspect aan onze relevante oplossingen voor een veranderende wereld’, beseft CEO Jan Parys van Antea Group.

Hoe gaat de engineeringwereld vandaag om met duurzaamheid?

Jan Parys: ‘In onze sector moet aandacht voor duurzaamheid alleszins al stevig verankerd zijn in je organisatie, wil je nog maar een rol van betekenis kunnen spelen. Voor Antea Group is duurzaamheid de rode draad in de vijf domeinen waar we op inzetten. Vanuit de klassieke businessunits rond water, ruimtelijke planning & mobiliteit, infrastructuur en milieu zijn we geëvolueerd naar een ingenieursbureau dat zich toespitst op duurzaam groeiende havens, slimme energielandschappen, veerkrachtige kust en estuaria, leefbare steden en een klimaatbestendige samenleving. Via onze services willen we strategisch inzetten op projecten die een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Door oog te hebben voor het ecosysteem, willen we de wereld van onze opdrachtgevers toekomstbestendig maken. Dan kan je niet voorbij aan het duurzame aspect om tot de beste oplossingen op de lange termijn te kunnen komen. Voor onszelf zien we daarbij een scharnierrol weggelegd als gids die opdrachtgevers bij de nodige ontwikkelingen ook wijst op andere kansen.’

Hoe helpt het Voka Charter Duurzaam Ondernemen de groep in die rol?

JP: ‘Uiteraard willen we steeds ons beste beentje voorzetten. En als je opdrachtgevers een spiegel voorhoudt om samen tot bijvoorbeeld sluitende klimaatadaptatieplannen of oplossingen voor energie-efficiëntie te komen, is het maar logisch dat je handelt naar wat je zelf ook predikt. Als bedrijf kijken we kritisch naar het verleden en creatief naar de toekomst. Een framework als het Voka Charter houdt ons daarbij bij de les. Hoe meer spiegels je jezelf voorhoudt, hoe scherper je kan worden.’

Duurzaamheid is een breed begrip, maar dit charter maakt het ook tastbaar?

JP: ‘Het charter heeft ons aanvankelijk geholpen awareness te creëren. Dat leidde eerst naar eenvoudige acties, zoals een ecovriendelijk aankoopbeleid voor kantoorbenodigdheden. Voorts hebben we onder meer inzamelacties voor mensen in kansarmoede georganiseerd en aan goede doelen gedoneerd, als alternatief eindejaarsgeschenk. Initiatieven zoals het invoeren van uitgesteld printen leveren duidelijke quick wins op. Een lager verbruik van elektriciteit, inkt en papier springt al snel in het oog. Zo is duurzaamheid intern geëvolueerd naar een reflex die volop leeft en medewerkers via het charter ook de kans geeft om er mee de schouders onder te zetten. Op basis van een bevraging focussen we ook op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die intern het sterkst leven. Die specifieke SDG’s moeten nu een duidelijke plaats krijgen in onze duurzaamheidsstrategie op lange termijn, want dat gemeenschappelijke duurzame doel maakt een extra drive los. Andere initiatieven, zoals een verscherpte emissienorm voor je fleet, zijn minder zichtbaar voor de buitenwereld. Het charter brengt zulke zaken mee in kaart, net als de maatschappelijke meerwaarde van onze gerealiseerde projecten. In navolging van onze Nederlandse collega’s zetten we zo vanaf dit jaar in op de CO2-prestatieladder. In Nederland bepalen zulke acties al mee je score in openbare aanbestedingsprogramma’s. Stilaan begint dat hier ook mee te spelen. Dat is een mooie bijkomende troef.’

De sterke duurzame reflex maakt Antea Group extra aantrekkelijk?

JP: ‘We etaleren volop dat duurzaamheid voor ons belangrijk is, waardoor we vermoedelijk wel opdrachtgevers aantrekken die daaraan veel belang hechten. We zien het in die zin ook als onze taak om early adopters te zijn van nieuwe duurzame ontwikkelingen. Bijvoorbeeld artificiële intelligentie kan helpen in het uitwerken van modellen naar waterhuishouding. Bijgevolg integreren we snel technologische innovaties in de verschillende domeinen van onze bedrijfsvoering. Dat prikkelt jong talent, dat ons opzoekt voor onze duurzame drive. Naast een troef in de war for talent is ons enthousiasme over duurzame topics tegelijk inspirerend voor wie al aan boord is.’