De klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op onze samenleving. Overstromingen, droogte, bosbranden en andere klimaatgevaren kunnen leiden tot aanzienlijke schade aan infrastructuur, mens en milieu. Om deze risico's te verminderen, is het belangrijk om inzicht te hebben in de potentiële gevaren en kwetsbaarheden. Hiervoor hebben we de Multi-Hazard, Vulnerability, and Risk Assessment Tool (MHVRA-tool) ontwikkeld, die ons helpt met het in kaart brengen van klimaatrisico’s. Maar wat doet deze tool nu precies?

Wat is de MHVRA-tool?

Onze MHVRA-tool is een softwarepakket dat klimaatgevaren en hun gevolgen modelleert en berekent. Beleidsmakers en belanghebbenden krijgen hiermee een beter inzicht in kwetsbaarheden en risico's die verbonden zijn aan een groot aantal klimaatgevaren.

Met de toolbox kunnen we de omvang van klimaatgevaren koppelen aan geïdentificeerde activa voor infrastructuur, mens, en milieu, inclusief hun respectievelijke kwetsbaarheidsparameters. Dit maakt gedetailleerde berekeningen mogelijk van blootstelling en potentiële schade bij verschillende klimaatrampen. De resultaten worden visueel weergegeven in een op maat gemaakte viewer met kaarten en dynamische grafieken.

Voordelen van de MHVRA-tool

De MHVRA-tool biedt belangrijke voordelen voor beleidsmakers en belanghebbenden:

  • Vroegtijdige risico-identificatie: Gebruikers kunnen risico's identificeren onder het huidige en toekomstige klimaat, waardoor ze tijdig maatregelen kunnen nemen.
  • Gerichte maatregelen: Gedetailleerde analyses helpen beleidsmakers bij het nemen van beheersmaatregelen, wat leidt tot een effectievere en efficiëntere aanpak.
  • Kostenbesparing: Vroegtijdige aanpak van risico's voorkomt onvoorziene kosten en vertragingen, wat resulteert in een adaptieve aanpak.

Waarvoor kan je onze tool gebruiken?

De MHVRA-tool is inzetbaar in een groot aantal toepassingen, waaronder:

  • Stadsplanning: De tool kan worden gebruikt om de kwetsbaarheid van steden voor klimaatgevaren te evalueren en om beleidsmaatregelen te ontwikkelen om deze risico's te verminderen.
  • Infrastructuurontwikkeling: De tool laat toe om op basis van de kwetsbaarheid van infrastructuur voor klimaatgevaren maatregelen te nemen om deze risico's te verminderen.
  • Rampenbeheer: Met de tool kan je de impact van rampen evalueren en noodplannen ontwikkelen om de (secundaire) schade te beperken.

Toepassingen van de MHVRA-tool

De MHVRA-tool is een waardevol hulpmiddel voor beleidsmakers en belanghebbenden die willen investeren in klimaatadaptatie. Het biedt een nauwkeurige en uitgebreide beoordeling van de risico's en kwetsbaarheden die samenhangen met klimaatgevaren. Met dit inzicht laat toe kunnen effectieve maatregelen genomen worden om de impact van klimaatgevaren op onze samenleving te verminderen.

We zetten de toolbox ook internationaal in, zoals in Timor-Leste, ter ondersteuning van het agentschap voor civiele bescherming om de klimaatbestendigheid in het land te verbeteren. Ook voeren we samen met UNESCO een studie uit in Zimbabwe en Mozambique om specifieke klimaatrisicogebieden in kaart te brengen. Bovendien starten we een project in Laos op om overstromings- en droogterisico's in kaart te brengen voor een deelstroomgebied van de Mekong rivier.