Ga naar hoofdinhoud
Woonvisie Dendermonde
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Woonvisie Dendermonde

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Verdichten met maatschappelijke meerwaarde in Dendermonde

De aantrekkingskracht van de stad Dendermonde als woon- en leefomgeving neemt jaarlijks toe. Dit leidt tot een zeer actieve woonmarkt die gepaard gaat met een algemene tendens tot verdichting van de gemeente. Als gevolg worden projecten niet altijd op de juiste plaats gerealiseerd, wat een bezorgdheid is van zowel de stad als haar bewoners. Er is nood aan een concreet ruimtelijk woonbeleid dat handvaten biedt bij ruimtelijke planning en bij het beoordelen van omgevingsvergunningsaanvragen.

De opdracht

In samenwerking met PT Architecten werkten we deze opdracht uit in vier stappen. Allereerst voerden we een uitgebreide woonbehoeftenstudie uit tot op wijkniveau, gevolgd door een grondige woonwensenbevraging. Op basis van al deze data en door een intensief participatietraject met de burger, de stadsdiensten en andere stakeholders werkten we een gedragen verdichtingsstrategie uit. Het geheel zetten we tenslotte om in een verordenend beleid aan de hand van een gedetailleerd actieplan. Hierbij hoorde ook een handige tool voor de omgevingsdienst. Die tool helpt om de visie vlot toe te passen bij het beoordelen van omgevingsvergunningsaanvragen.

De oplossing

Volgens de woonbehoeftenstudie zit er voldoende potentieel in het bestaande bebouwde weefsel. Er blijkt ook geen nood te zijn aan het uitbreiden naar nieuwe omliggende woonuitbreidingsgebieden. De stad zet mee de schouders onder de Vlaamse bouwshift en gaat voluit voor een verdichtingsstrategie, waarbij het juiste project op de juiste plaats wordt gebouwd. Bij elk groot project moet de stad nagaan welke toegevoegde waarde het heeft. In eerste instantie werden drie richtingen bepaald: groeien, bewaren en vrijwaren. Ook werd de groeistad onderverdeeld in verschillende omgevingstypes, telkens met eigen prioriteiten, ontwerpprincipes en referenties.

Het resultaat

  • 460 respondenten op woonwensenbevraging
  • 14 maanden doorlooptijd
  • 10 participatiesessies
  • 1 gedragen woonvisie
Verdichten met maatschappelijke meerwaarde in Dendermonde

In Dendermonde is verdichting geen doelstelling. De stad moet erop toezien dat elk project een meerwaarde vormt voor de bestaande gebouwen.


Deelnemer werksessie

Partners en samenwerking

Om dit project te realiseren werkten we intensief samen met de stad Dendermonde en PT Architecten (PTA). PTA richt zich op de maatschappelijke relevantie van projecten en de manier waarop een project kan bijdragen tot een context. Deze ambitie vertaalt zich in de bureauvisie ‘Working within the human context’. 

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijnSDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappenSDG 13 - KlimaatactieSDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke dienstenSDG 17 - Partnerschappen

Meer weten over dit project?

Ik help je graag verder!

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie