Ga naar hoofdinhoud
Open ruimte visie in en rond Brussel
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Open ruimte visie in en rond Brussel

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Landbouw en natuur, minstens even kenmerkend als de stad die het omringt

De open ruimte in Brussel en de Vlaamse Noordrand werd de voorbije eeuw aan een snel tempo verhard en bebouwd. De ontwikkeling van een ambitieus, collectief gedragen, landschappelijke en ecologische open ruimte visie in en rond Brussel dringt zich op. Intergewestelijke overheden slaan de handen in elkaar en Antea Group werd in samenwerking met BUUR en Hesselteer aangesteld om een tastbare toekomstvisie te creëren en zo de tendens van de laatste decennia te keren.

De opdracht

Brussel zet volop in op duurzame ontwikkeling. De stad bereidt zich voor op de toekomst door op een slimme manier de sociale, economische, ecologische én klimatologische ambities te realiseren in performant open ruimte netwerk. De visie werd ontwikkeld door een diepteanalyse van drie niveaus. Op macroniveau gebeurde een synthese van reeds bestaande studies en de opmaak van een kaartenatlas en SWOT-analyse, waarin ESD en klimaatadaptatie structurerend zijn. Op mesoniveau werd er ingezoomd op de Noordrand van en rond Brussel, voor diepere interpretatie die de basis legt voor de algemene visie, waarna op microniveau  concrete zones werden gelokaliseerd waar de bredere visie wordt geconcretiseerd aan de hand van cases.

De oplossing

Antea Group zet zich in om onze samenleving voor te bereiden op een toekomst waar meer moet met minder. Dit geldt des te meer op vlak van ruimtegebruik en nóg meer in de context van Vlaanderen en Brussel. De nood aan open ruimte in de grootste metropool van ons land wordt vanzelfsprekend. De vraag naar ecosysteemdiensten en de maatschappelijke nood aan klimaatadaptieve functies wordt beantwoord in het groenblauwe netwerk van de stad. Een samenhangende visie is noodzakelijk om te bewaken dat de lokale en bovenlokale functies van deze open ruimte worden beschermd, versterkt en verder ontwikkeld. Verdere degradatie van het stedelijk landschap dient voorkomen te worden door multifunctionaliteit in ruimtegebruik te verwezenlijken.

Timeline slide

Inhoudelijke structuur van de visie

Timeline slide

Veelheid aan transversale thema's in de open ruimte

Timeline slide

Samenhang van de verschillende projectschalen

Timeline slide

Synthesekaart analyse klimaat

Partners en samenwerkingen

De studie wordt uitgevoerd in opdracht van een samenwerking van 5 intergewestelijke overheidsorganisaties:

  • Perspective.Brussels
  • Leefmilieu Brussel
  • Departement omgeving
  • OVAM
  • ANB

BUUR is opdrachthouder en coördineert de ontwikkeling van de visie en ontwikkelt grafische output, terwijl Antea Group instaat voor de wetenschappelijke onderbouwing, kaartmateriaal en thematische analyses. Hesselteer zorgt voor bijkomende ondersteuning op het vlak van ecologie.

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappenSDG 13 - KlimaatactieSDG 15 - Leven op het landSDG 17 - Partnerschappen

Vragen?

Ik help je graag verder!

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer de cookies die u wil accepteren

Meer informatie