Ga naar hoofdinhoud
Strategie tegen overstromingen en droogte op basis van ecosystemen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Strategie tegen overstromingen en droogte op basis van ecosystemen

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Klimaatbestendigheid voor Laos met technische modellering

De Democratische Volksrepubliek Laos is kwetsbaar zowel voor ernstige overstromingen, die vaak gepaard gaan met tropische stormen en tyfoons, als voor droogte. Daarom wil de United Nations Development Programme (UNDP) de lokale regering ondersteunen bij het bevorderen van het geïntegreerde land- en waterbeheer in het rivierbekken van de Xe Bang Hieng. Met dit project willen ze de regio klimaatbestendig maken en voorbereiden op de verwachte hevigere en frequenter voorkomende overstromingen en droogtes.

De opdracht

Voor dit onderzoek was er nood aan fijnschalige risicokaarten die de huidige en voorspelde zones identificeren die, als gevolg van de klimaatverandering, het grootste risico lopen op overstromingen en droogte. Die kaarten zouden zich moeten baseren op bestaande hydrologische modellen en projecties voor klimaatverandering. Daarom vroeg de UNDP technische ondersteuning voor de volgende aspecten:

  • Ontwikkeling van een methodologie voor het identificeren van het overstromings- en droogterisico als gevolg van klimaatverandering.
  • Beoordeling van het bestaande hydrologische model.
  • Identificatie van de huidige en toekomstige zones in het stroomgebied van de Xe Bang Hieng die risico lopen op overstromingen en droogte op basis van bestaande hydrologische modellen.
  • Training en capaciteitsopbouw van belangrijke overheidsfunctionarissen.
Klimaatbestendigheid voor Laos met technische modellering
Klimaatbestendigheid voor Laos met technische modellering

De oplossing

We hebben kaarten gemaakt van het overstromingsgevaar door klimaatverandering met behulp van bestaande HEC-RAS- en SWAT-modellen voor het stroomgebied van de Xe Bang Hieng, die we nakeken en bijwerkten met nieuwe, recente gegevens. We bekeken ook droogtepatronen om te ontdekken hoe vaak ze voorkomen, gebruikmakend van zowel bestaande gegevens als een diepgaande extreme waarden analyse.

Voor de risicokaarten ontwikkelden we kaarten van overstromings- en droogtegevaar die de blootgestelde gebieden voor verschillende scenario’s tonen. Dit combineerden we met activakaarten van gebouwen en landbouwvelden, en een kwetsbaarheidsbeoordeling  van gebouwen en gewastypen.

Ten slotte evalueren we ook de kwetsbaarheid van verschillende sectoren en belanghebbenden. Hierbij houden we steeds rekening met diverse factoren zoals meteorologische droogte, landbouwpraktijken, sociaaleconomische omstandigheden en veerkracht van de infrastructuur.

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

Meer weten over dit project?

Wij helpen je graag verder!

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie