Ga naar hoofdinhoud
Ontwikkeling van duurzame, groenblauwe woonwijk in Heist-op-den-berg
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Ontwikkeling van duurzame, groenblauwe woonwijk in Heist-op-den-berg

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Grootste warmtenet van Zuiderkempen verwarmt duurzaam woonproject

Gemeentes transformeren zich vandaag steeds vaker tot veerkrachtige ecosystemen om klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen het hoofd te bieden. Met groenblauwe oplossingen en een nieuw warmtenet kunnen ze zowel de biodiversiteit behouden als energietekorten verminderen. Sinds 2019 werken wij aan een groene ontsluitingsas in Heist-op-den-Berg, van de Averegtenlaan naar de Streepweg. Dit omvat ook de aanleg van het grootste warmtenetwerk in de Zuiderkempen, waarmee een cluster van één- en meergezinswoningen van duurzame energie wordt voorzien.

De opdracht

Projectontwikkelaar Danneels en de gemeente Heist-op-den-Berg hebben een gedeelde visie op duurzame ontwikkeling en streven naar een toekomstbestendige omgeving. Hierbij hebben ze een ambitieus doel voor ogen: een minimale verhardingsgraad en een maximale groene beleving. Dit vraagt om de aanleg van een groenblauw netwerk, met een gebalanceerde verhouding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte. Om een nieuwe woonwijk te voorzien van duurzame energie, werd er ook geopteerd voor een warmtenetwerk.

Daarnaast wilden ze meer aandacht besteden aan het creëren van groene ruimtes, zoals de aanleg van een groot park. Deze groene elementen dragen niet alleen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving, maar hebben ook positieve effecten op de biodiversiteit en het welzijn van de bewoners.

De oplossing

Antea Group heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen van een groenblauw netwerk, namelijk een groen en waterrijk gebied. Het resultaat is een groot centraal park met meerdere wadi's, waar het hemelwater de kans krijgt om in de grond te trekken. Waar paden en woonerven onvermijdelijk bleken, werd er gekozen voor waterdoorlatende betonstraatstenen zodat ook daar het water goed kan infiltreren in de bodem.

Daarnaast zijn we ook volop bezig met het realiseren van een warmtenet, waardoor fossiele brandstoffen zoveel mogelijk worden vermeden. Dit warmtenet zal dienen als een duurzame energiebron en zal warm water leveren aan de 19 eengezinswoningen en 56 meergezinswoningen die in de eerste fase van het project worden gebouwd.

Het project biedt dus niet alleen aantrekkelijke woongelegenheden, maar draagt ook bij aan het behoud van de natuur en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Partners en samenwerkingen

Antea Group zet zich in voor een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling, waarbij groene ruimtes en waterbeheer centraal staan. Maar dat doen we natuurlijk niet alleen. De ontwikkeling van het gebied is een product van 4 jaar intensief samenwerken met de verschillende stakeholders: 

  • Projectontwikkelaar Danneels die het masterplan voor deze ontwikkeling opmaakte
  • Gemeente Heist-op-den-berg waarmee we samen het publiek domein hebben vormgegeven en het vergunningstraject hebben doorlopen
  • Van Marcke Engineering die we advies gaven bij het ontwerpen van het warmtenet
  • Pidpa als rioolbeheerder waarmee we samen het gescheiden rioleringsstelsel en hemelwater infiltratiesysteem met wadi's hebben ontworpen
  • Aannemer Hegrola die onder toezicht van Antea Group het warmtenet, de riolering en omgevingsaanleg uitvoert

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

Meer weten over dit project?

Ik help je graag verder!