Ga naar hoofdinhoud
Klimaatrisico’s in kaart voor Mozambique en Zimbabwe
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaatrisico’s in kaart voor Mozambique en Zimbabwe

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

 Ivo van de Moortel
Stel een vraag
Stel een vraag

Bescherming tegen overstromingen over landsgrenzen heen

Mozambique en Zimbabwe delen meerdere stroomgebieden, waaronder de Buzi, Pungwe en Save bekkens. De afgelopen jaren hebben de gemeenschappen rond deze bekkens steeds vaker te maken gehad met extreme weersomstandigheden. Onder andere de tropische cycloon Idai heeft in 2019 geleid tot aanzienlijk verlies van mensenlevens en de vernietiging van de lokale infrastructuur en bezittingen. Daarom zet de Antea Group zich in om de regio weerbaarder te maken tegen opkomende klimaatrisico's.

De opdracht

Deze opdracht vloeit voort uit het ambitieuze G-STIC project, dat zich richt op het aanpakken van urgente klimaatgerelateerde uitdagingen in Mozambique en Zimbabwe. Beide landen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een verontrustende toename van natuurrampen en extreme weersomstandigheden. 

Om zich tegen toekomstige klimaatgevaren te wapenen, wilden ze meer informatie over overstromingen vergaren en die doorvertalen naar de daaraan gebonden risico’s. Het voornaamste doel van dit project is dan ook om beide landen te ondersteunen bij de implementatie van hun National Adaptation Programme of Action en Climate Change Strategies

Na een eerste, grondige analyse merkte we dat er dringend behoefte is aan gedetailleerde informatie over toekomstige klimaatprojecties en natuurlijke gevaren, informatie die momenteel ontbreekt. Om effectieve aanpassingsmaatregelen en risicobeperkende strategieën te kunnen ontwerpen, is het van cruciaal belang dat besluitvormers en lokale belanghebbenden toegang hebben tot nauwkeurige klimaatinformatie met een hoge resolutie.

Bescherming tegen overstromingen over landsgrenzen heen
Bescherming tegen overstromingen over landsgrenzen heen

De oplossing

Als voorstanders van een open science benadering hebben we met behulp van openLISEM een open source tool ontwikkeld voor de landgrensoverschrijdende stroomgebieden van Buzi-Pungwe-Save. Deze tool dient om de huidige kennis- en informatiekloof te overbruggen en op termijn hopelijk te elimineren. De overstromingskaarten vormen de basis voor een risicoanalyse, die op haar beurt de basis kan zijn voor een toekomstig doeltreffend waarschuwingssysteem. Dit systeem is gericht op de lokale gemeenschap en voorziet essentiële informatie over mogelijke klimaatgevaren.

Het G-STIC project benadrukt bovendien het belang van een multi-hazard perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge verbanden tussen verschillende natuurgevaren. Hiermee willen we bijdragen aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen waarmee beide landen worden geconfronteerd en stellen we besluitvormers en lokale belanghebbenden in staat om robuuste en toekomstbestendige aanpassingsmaatregelen te ontwerpen.

Partners en samenwerkingen

In samenwerking met UNESCO zetten we ons in om cruciale klimaat- en gevareninformatie te verstrekken aan de getroffen gebieden in Mozambique en Zimbabwe. Daarnaast werken we nauw samen met lokale belanghebbenden, overheidsinstanties en non-gouvernementele organisaties om ervoor te zorgen dat de oplossingen die we bieden aansluiten bij de behoeften en realiteit van de lokale gemeenschappen. Het project kan naast financiering van de Vlaamse Overheid vanuit het G-STIC klimaatactieprogramma rekenen op bijkomende financiële steun van de Austrian Development Agency.

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

Meer weten over dit project?

Ik help je graag verder!

 Ivo van de Moortel
Stel een vraag
Bescherming tegen overstromingen over landsgrenzen heen
Stel een vraag

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie