Ga naar hoofdinhoud
Natuurpark Alsembergse Beemd
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Natuurpark Alsembergse Beemd

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Een veerkrachtig landschap voor mens en natuur

De dorpskernen van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode stonden de laatste jaren geregeld onder water door de klimaatopwarming en een hoge verhardingsgraad. Deze dorpskernen zijn gelegen langsheen de Molenbeekvallei, met haar bronzone in het Zoniënwoud en haar monding in de Zenne. Antea Group is de uitdaging aangegaan om een inrichtingsplan uit te werken om zo de kans op zowel wateroverlast als waterschaarste te verminderen.

De opdracht

In opdracht van de Vlaamse overheid werkten we een landinrichtingsplan uit dat het toenemende risico op overstromingen in de Molenbeekvallei een halt toeroept. Maar het duurzaam waterbeheer was niet het enige aandachtspunt. Zo moest er nagedacht worden over hoe we de toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars konden verbeteren en de toeristische troeven van het gebied konden verhogen. Met andere woorden, een geïntegreerde inrichting van de verschillende deelgebieden met aandacht voor het watersysteem, landbouw, ecologie, landschap, historiek en zachte recreatie zoals wandelen en fietsen. Van meet af aan was duidelijk dat de projectdoelen ambitieus waren en dat oplossingen omwille van de complexiteit en budgetimplicaties doorheen het hele proces goed onderbouwd dienden te worden.

De oplossing

We baseerden het nieuwe inrichtingsplan op een grondige kostenbaten-analyse van verschillende varianten op het vlak van buffercapaciteit, ruimte voor vismigratie, … Al van in de eerste ontwerpfase visualiseerden we verschillende varianten en werkten we samen met specifieke doelgroepen, zoals jeugd. Ons doel? Een plan op maat creëren en verder verfijnen tot het gewenste resultaat.
 
Er werd maximaal gekozen voor natuurlijke oplossingen, of nature based solutions, die voor meer ecologische samenhang en biodiversiteit in de sterk verstedelijkte omgeving zorgen. Dankzij de nieuwe verbinding tussen de Leuzebeek en de Molenbeek, kunnen de vispopulatie en andere fauna floreren. De voormalige Volvo-parking werd afgegraven met als resultaat een nieuwe, natuurlijke waterberging afgestemd op de klimaatadaptatienoden.
 
Met de nieuwe wandel- en fietsverbinding in de rand van de vallei, maakten we de beekvallei nog beter beleefbaar en brengen we ze dichter bij de bewoners. Ook de Gemeenveldsite onderging een heuse transformatie met de bouw van een nieuwe school en ontharding van de parking. De nieuwe parkzone geeft voldoende ruimte voor ontmoeting door omwonenden en uitdagende speelplekken voor jongeren.

Realisatie

Timeline slide

Bufferbekken

Timeline slide

Groenblauwe netwerken

Timeline slide

Wandelinfrastructuur

Partners en samenwerkingen

  • Opdrachtgevers: VLM, Gemeente Beersel en Provincie Vlaams-Brabant
  • Het project maakt deel uit van het landinrichtingsproject ‘Land van Teirlinck’ en krijgt Europese steun via LIFE BELINI

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 6 - Schoon Water & SanitairSDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappenSDG 13 - KlimaatactieSDG 15 - Leven op het landSDG 17 - Partnerschappen

Meer weten over dit project?

Ik help je graag verder!