Ga naar hoofdinhoud
Veiligheid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Veiligheid

Binnen de huidige samenleving en werkomgeving wordt men meer en meer geconfronteerd met een veelvoud van regelgeving en verruiming van de aansprakelijkheid. Of het nu gaat om een nieuw gebouw, een nieuwe installatie of productieproces, de verschillende veiligheidsaspecten dienen steeds te worden ingevuld.

Antea Group ondersteunt bedrijven en overheden in het brede toepassingsdomein van veiligheid. Onze experten beheersen de verschillende veiligheidsaspecten en tekenen voor een pragmatische aanpak, op maat van de klant. Als multisdisciplinair studiebureau kunnen wij jou in elke fase van je project ondersteunen.

Veiligheid voor bedrijven

We helpen diverse kleine en grote bedrijven bij veiligheidsgerelateerde taken zoals het

 • uitvoeren van risicoanalyses; 
 • opmaken van het noodplan en evacuatieplan;
 • opmaken van een explosieveiligheidsdocument;
 • ondersteuning bij de indienststelling van machines;
 • uitbouwen en ondersteunen van een veiligheidsmanagementsysteem (VCA, OHSAS);
 • etc.

Onze veiligheidsingenieurs (niveau 1 en 2) kunnen u verder ondersteunen binnen de verschillende expertisedomeinen van veiligheid.

Brandveiligheid

Het belang van brandveiligheid is groot. Recente ontwikkelingen, in zowel de wetgeving als de technologie, hebben hier zeker aan bijgedragen. Onze deskundigen adviseren en begeleiden je op het gebied van brandveiligheid inzake inrichting van terrein en gebouwen, materiaalgebruik en brandbestrijding. Vanuit hun expertise wordt gekeken naar brandveiligheid met oog voor consequenties voor alle betrokkenen. Zo zetten we op een objectieve en onafhankelijke wijze in op een zinvolle verbetering van de (brand)veiligheid. Wij ondersteunen je bij:

 • berekening brandbelasting;
 • brandrisicoanalyse;
 • audit brandveiligheid;
 • afwijkingsaanvraag KB Basisnormen;
 • uitwerken van brandveiligheidsconcept.
Veiligheid
Veiligheid

Omgevingsveiligheid

De praktijk leert dat er binnen veel bedrijven gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Naast de veiligheid en gezondheid van je werknemers, kunnen incidenten met zulke stoffen gevolgen hebben voor het milieu. De opslag van brandstoffen wordt uitgebreid beschreven in de milieuwetgeving. Onze veiligheidsdeskundigen hebben veel ervaring met de vertaling van deze complexe wetgeving. Ze begeleiden je bij de realisatie van een veilige opslag. Dit komt niet alleen ten goede van de interne veiligheid en welzijn, maar ook van het milieu. Onze experts bieden ondersteuning bij:

 • veiligheidsrapport Seveso-Samenwerkingsakkoord (SWA-VR);
 • omgevingsveiligheidsrapport;
 • veiligheidsstudie: ruimtelijk veiligheidsrapport.

Klaar om de wereld van morgen mee vorm te geven?

Neem contact op. Ik help je graag verder!