Ga naar hoofdinhoud
Circulariteit
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Circulariteit

Circulariteit

De huidige lineaire economie waarbij we grondstoffen reduceren tot afval is niet langer houdbaar. Het is tijd om te investeren in cirulariteit, waarbij het hergebruik van grondstoffen centraal staat – naast maximaal waardebehoud en minimale waardevernietiging. Bij Antea Group vinden we het vanzelfsprekend om duurzame, integrale oplossingen toe te passen in onze leefomgeving. Daarom zetten we ons in voor de transitie naar een circulaire economie.

Circulair asset management

Bij circulair assetmanagement leggen we de focus op de ‘total value of ownership’. Hierbij doen we er alles aan om de maximale waarde uit een asset te behalen tegen acceptabele kosten.

Circulair ontwerpen

Wanneer we een circulair ontwerp maken, wegen we de verschillende oplossingen tegen elkaar af en formuleren we eisen met de principes van de circulaire economie als uitgangspunt terwijl we de circulaire kansen op projectlocaties inventariseren.

Circulair aanbesteden

Met circulair aanbesteden bedoelen we zowel het trainen van organisaties, als het beoordelen van aanbestedingen en projecten en het formuleren van selectie- en aanbestedingscriteria.

Circulariteit
Circulariteit

Circulair slopen

Circulair slopen is meer dan alleen hergebruiken van grondstoffen. We inventariseren gebouwen, onderzoeken mogelijkheden om de verschillende materialen voor hergebruik te verwijderen, en adviseren over herbestemmingsmogelijkheden.

VANG

VANG (Van Afval Naar Grondstof): door te streven naar minimaal 75% gescheiden afvalinzameling is het mogelijk meer materiaal te recyclen en afval weer opnieuw in te zetten. In de circulaire economie dragen we samen zorg voor het hergebruik van grondstoffen.

Circulair watergebruik

Circulair watergebruik is één van de uitgangspunten van het nieuwe Vlaamse waterbeleid, in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Een wateraudit brengt de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen in beeld en laat toe maatregelen te ontwerpen om de water efficiëntie te verhogen – onder meer door hergebruik, sluiten van de waterkringloop op bedrijfsniveau, of door slim gebruik te maken van reststromen op landschapsniveau.

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie