Ga naar hoofdinhoud
Bouw en civiel
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Bouw en civiel

Wij ondersteunen tal van gebouwen en constructies met bouwkundig ontwerp, stabiliteit, project management, EPB, veiligheidscoördinatie,... Ons multidisciplinair bouwteam verzorgt alle projectaspecten: van haalbaarheidsstudie, opmaak van uitvoeringsplannen tot en met opvolging en asset management. Wij adviseren ook bij second opinions, controle van uitvoeringsstudies, omgevingsvergunningsaanvragen, aannemersselectie, schadegevallen en meer. Antea Group werkt zowel onafhankelijk als in complexere samenwerkingsvormen. Samen streven we naar duurzame constructies.

Industrie- en utiliteitsbouw

We ontwerpen al jarenlang industriële sites, waaronder fabriekshallen, logistieke gebouwen, bijhorende kantoren en omgevingsaanleg. Onze experts volgen deze projecten van A tot Z op; denk hierbij aan de opmaak (schets)ontwerp, dossier omgevingsvergunning, lastenboek, uitvoeringsplannen,... tot en met oplevering. Ook in complexere samenwerkingsvormen zoals PPS, DBFMO,… heeft Antea Group een betrouwbare reputatie opgebouwd. Je kan op ons rekenen voor solide projecten met een integrale aanpak.

Civiele constructies

Daarnaast hebben onze professionals expertise opgebouwd in het ontwerp van civiele constructies zoals bruggen, keerwanden en ongelijkgrondse kruisingen van infrastructuur. Dit gebeurt telkens in nauw overleg met onze afdeling infrastructuur, waarbij zowel civieltechnische als verkeerskundige aspecten perfect op elkaar worden afgestemd. Bovendien is het geotechnisch aspect van essentieel belang en vaak bepalend voor de opbouw van alle boven- en rondom liggende constructies.

Geotechniek

Samen werken we aan de optimale stabiliteit van grondstructuren. Ons team ondersteunt je bij de programmatie, begeleiding en interpretatie van grondonderzoek en heeft ruime ervaring in het ontwerpen van geotechnische constructies zoals: 

  • funderingen op palen of staal;
  • beschoeiingen (m.b.v. software zoals Plaxis en D-Sheetpiling);
  • dijken en taluds (Plaxis en D-Geo Stability);
  • zettingsberekeningen ten gevolge van bemalingen en ophogingen (Plaxis en D-Settlement);
  • gestuurde boringen (D-Geo Pipeline);
  • grondverbetering.
Bouw en civiel
Bouw en civiel

Stabiliteit

Bij elk bouwkundig project worden eisen gekoppeld aan stabiliteit en toelaatbare vervormingen. Daarom vertrekken onze stabiliteitsingenieurs telkens vanuit de diverse Eurocodes als ze jouw constructie in beton, staal of hout berekenen. Door nauw overleg met het ontwerpteam zorgen we ervoor dat de praktische realiseerbaarheid en het beschikbare budget altijd bewaakt worden. En dankzij het gebruik van geavanceerde software zoals SCIA Engineer, Plaxis, etc. resulteert elke studie in overzichtelijke uitvoeringsplannen en duidelijke meetstaten. Of het nu gaat om het verwijderen van één kolom, het verbouwen van een verdieping of het realiseren van een nieuwbouw, Antea Group is jouw stabiele partner.

Watertoets

Onze experts beantwoorden al je vragen in het kader van geïntegreerd waterbeheer. Duurzaam waterbeheer is vandaag een uiterst complex vraagstuk dat interactie, participatie, een grondige gebiedskennis en metingen vereist, alsook een up-to-date instrumentarium voor het uitwerken van gerichte oplossingen. Dit kan alleen nagestreefd worden op basis van een multidisciplinaire aanpak en door een dynamisch team van specialisten.

Klaar om de wereld van morgen mee vorm te geven?

Neem contact op. Ik help je graag verder!

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie