In de leefbare stad krijgen duurzame verplaatsingen voorrang op individueel autobezit. Om tot deze duurzame modal shift te komen, zijn bouwstenen zoals deelmobiliteit en autodelen van cruciaal belang. Maar wat houdt autodelen precies in? En welke rol speelt het in de toekomst van onze steden en dorpen? Bij Antea Group Belgium nemen we vol enthousiasme deel aan de Vlaamse Green Deal Deelmobiliteit & Wonen en zetten we ons in voor innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Deelmobiliteit: wat is dat?

Deelmobiliteit omvat het delen van verschillende vervoersvormen door meerdere gebruikers, waardoor gebruikers op korte termijn toegang hebben tot een vervoermiddel wanneer ze het nodig hebben. Dit omvat een breed scala aan opties, van deelauto's tot deelfietsen en zelfs deelbakfietsen.

Binnen autodelen bestaan er verschillende systemen, zoals roundtrip en free floating deelwagens. Roundtrip deelauto's moeten teruggebracht worden naar dezelfde locatie, terwijl free floating deelauto's op diverse locaties kunnen worden achtergelaten. Deze flexibiliteit maakt autodelen zo aantrekkelijk voor diverse verplaatsingsbehoeften en gebruikers.

Toekomst van autodelen

De toekomst van autodelen ziet er mogelijk anders uit in stedelijke en landelijke gebieden. In steden kan autodelen een volwaardige vervanging worden voor het bezit van een eigen auto, dankzij de nabijheid van functies, openbaar vervoer en goede fietsverbindingen. In landelijke gebieden kan autodelen vooral een tweede auto vervangen, waardoor het belangrijk is om het potentieel van autodelen te bekijken binnen een breder mobiliteitsverhaal.

Wat betekent de modal shift voor de stad van morgen?

Autodelen is slechts een onderdeel van het grotere mobiliteitsverhaal, dat pas interessant wordt wanneer de auto niet dagelijks nodig is voor verplaatsingen. Daarom is het van belang om ook te kijken naar bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en de nabijheid van voorzieningen.

De stad van morgen zal dan ook nieuwe verdichtingsvragen mee opvangen. Met een duurzamere kijk op parkeerbeleid en individueel autobezit creëren we langs de ene kant de nodige verblijfsruimte en tegelijk ook groen voor haar bewoners. Onderzoek toont aan dat collectieve oplossingen zoals autodelen tot minder autobezit leiden. Het voorzien van deelmobiliteit binnen of rondom woonontwikkelingen biedt dus kansen voor duurzame mobiliteit. Door hier al in de ontwerpfase aandacht aan te besteden, kunnen zowel beleidsmakers als toekomstige bewoners bewust kiezen voor een project dat inzet op deelmobiliteit.

Met de lancering van de Green Deal Deelmobiliteit & Wonen ziet Antea Group België een kans om verder onderzoek te doen naar de rol van deelmobiliteit binnen woonprojecten en haar impact op mobiliteit en duurzaamheid. Samen met partners en belanghebbenden streven we naar een toekomstbestendige mobiliteitsstrategie die onze steden leefbaarder en duurzamer maakt.