Op 24 november kwamen stedenbouwkundige experten van over heel Vlaanderen samen in Kortrijk voor de Werelddag van de Stedenbouw. Dit jaar was het thema “Ruimte voor Water” en dat was niet voor niets. Binnen ruimtelijke planning zou er namelijk nog meer aandacht kunnen worden gevestigd op kwesties zoals droogte, waterkwaliteit of bovenwatersystemen. Dat zijn onderwerpen die actief leven binnen de organisatie van Antea Group. Onze collega’s Tom D’Haeyer en Marten Dugernier deelden er elks hun expertise en visie op in lezingen over het Brusselse Waterplan en het Sigmaplan.

Ruimte voor water

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) organiseert ieder jaar een bijeenkomst waarbij er wordt toegespitst op het belang van ruimtelijke planning en stedenbouw in Vlaanderen en Brussel. Met het thema "Ruimte voor Water" werd dit jaar de aandacht gevestigd op de complexiteit van watersystemen en -management (zoals bovenwatersystemen) binnen de beroepsdomeinen van ruimtelijke planners en ontwerpers. De kennisdeling en samenwerking tussen Vlaamse overheidsdiensten, studiebureaus en onderzoeksinstelling zijn hierbij van fundamenteel belang.

Goede voorbeelden hiervan waren Waterplan Brussel en het Sigmaplan, twee ambitieuze (overheids)projecten die verder werden toegelicht door collega’s Tom D’Haeyer en Marten Dugernier. Deze studies hadden als gemeenschappelijk doel om lange termijnoplossingen te bieden voor de integratie van watersystemen in onze openbare ruimte.

Studiegebied gemeentelijk waterplan Brussel

Gemeentelijk Waterplan Brussel

Momenteel zetten lokale besturen zich volop in om integrale, oplossingsgerichte hemelwater – en droogteplannen op te maken. Tom D’Haeyer ging dieper in op het Waterplan Brussel, een project dat vanuit een intensief voortraject ontwikkeld werd in samenwerking met verschillende diensten. Stad Brussel wil met dit plan zorgen dat waterbeheer op een systematische en duurzame manier geïntegreerd wordt in alle ontwikkelingsprojecten. Zo komt niemand voor verrassingen te staan in het geval van overstromingen, droogteperiodes, hitte-eiland effect, enzovoort. Lees meer >

Sigmaplan en De Droge Delta

Marten Dugernier lichtte dan weer het Sigmaplan toe, waarmee Vlaanderen de Schelde en haar zijrivieren probeert te beschermen en de natuur errond te versterken. Dat plan kan als blauwprint kan dienen voor het ontwerpend onderzoek van 'De Droge Delta', waarbij de focus ligt op het proactief ruimte maken voor een droogte-aanpak. Dit soort onderzoek is van maatschappelijk belang om de nodige synergiën te creëren tussen beleidsmakers en ruimtelijke planners en ontwerpers. Het biedt ook concrete handvaten in de strijd tegen waterschaarste en overstromingen. Meer info op sigmaplan.be >