CO2, het lijkt wel het meest besproken chemisch element van onze tijd te zijn. Dit broeikasgas, aanwezig in onze atmosfeer, reguleert als het ware de temperatuur op aarde. Maar terwijl CO2 essentieel is voor het in stand houden van leven, zal een teveel ervan leiden tot problematische opwarming van onze planeet. Kunnen carbon capture en carbon usage hier een goede tussenoplossing voor bieden?

Een broeikasgas met twee gezichten

Broeikasgassen, waaronder koolstofdioxide, spelen een cruciale rol bij het vasthouden van de warmte van de zon. Hoewel COwordt gezien als een boosdoener voor de opwarming van de aarde, zweefde het wel altijd al rond in onze atmosfeer. Het is namelijk essentieel voor het leven op aarde, omdat planten, bomen en algen COgebruiken om te groeien en zuurstof te produceren. Maar de toenemende uitstoot van CO2 door menselijke activiteiten heeft geleid tot een overschot aan dit gas in de atmosfeer, wat resulteert in klimaatverandering.

Van vloek naar zegen met CO2-captatie

In een poging de CO2-uitstoot te verminderen, hebben bedrijven wereldwijd zich toegelegd op het vergroenen van hun energiebehoeften en het verminderen van hun uitstoot. Een tijdelijke oplossing om de CO2-uitstoot te verminderen is het afvangen, opslaan en mogelijk hergebruiken ervan. Dit proces staat bekend als Carbon Capture and Storage (CCS) en Carbon Capture and Utilisation (CCU).

CCS biedt een tussenoplossing op weg naar een klimaatneutrale economie. Voor sommige industrieën is de afgevangen COmeer dan alleen maar een bijproduct – het is een waardevolle grondstof. Door middel van Carbon Capture and Utilisation (CCU) wordt COdan omgezet in nuttige producten, zoals meststoffen voor de landbouw of koelvloeistoffen voor energieproducenten.

Op weg naar slimme energielandschappen

De mogelijke toepassingen van CO2 lijken eindeloos te zijn. Misschien worden schepen binnenkort wel aangedreven door methanol afkomstig van afgevangen CO2, of zien we de doorbraak van innovatieve technologieën die CO2 moleculen opsplitsen in koolstof en zuurstof. De ontwikkelingen op dit gebied blijven evolueren en beloven een duurzamere toekomst voor onze planeet.

De uitstoot van CO2 en de locatie voor hergebruik liggen vaak ver uit elkaar, waardoor pijpleidingen die CO2 transporteren belangrijker worden in het energielandschap van morgen. Sinds 2022 heeft Antea Group meer dan 300 km aan CO2- en H2-pijpleidingen ontworpen in opdracht van Fluxys. Daarnaast realiseerden we vorig jaar nog de eerste omgevingsvergunde CO2-backbone in België, wat een belangrijke stap was in de transitie naar een klimaatbestendige samenleving.


Dit vind je misschien ook interessant

alt-text

Primeur: Eerste waterstofpijpleiding in uitvoering voor Fluxys

alt-text

Eerste omgevings-vergunning voor CO2-netwerk in België

alt-text

Slimme energielandschappen