Ga naar hoofdinhoud
Waterplein met spelende kinderen - Copyright Aquafin
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Hemelwateras Edegemsesteenweg Kontich

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Klimaatbestendige en veilige herinrichting van de publieke ruimte

Kontich werkt aan een veilige, circulaire en klimaatbestendige inrichting van de publieke ruimte. Langs de Edegemsesteenweg werd een strategische klimaat- of hemelwateras gerealiseerd die de groenblauwe verbinding maakt tussen het centrumgebied van de gemeente en de vallei van de Edegemsebeek. Deze hemelwaterader voorkomt wateroverlast in de centrumwijken bij hevige regenval en zorgt voor het duurzaam beheren en zichtbaar verankeren van regenwater in de publieke ruimte.

De opdracht

Het project beloofde zowel op maatschappelijk als op politiek vlak een grote uitdaging te worden. Het projectgebied had immers een uitgesproken verkeersfunctie binnen het kleinstedelijk weefsel. De verkeersveiligheid en de woon- en verblijfskwaliteit werden er ernstig onderdrukt door koning auto. In de omgeving was er weinig kwalitatief groen en waren grijsgrauwe verhardingen dominant aanwezig. Bovendien lag bij de start van het project de urgentie om te anticiperen op klimaatverandering bij de herinrichting van centrumstraten algemeen in Vlaanderen nog eerder laag.

Toch stelde de gemeente vanaf de beginfase hoge klimaatambities aan het project die in Kontich een kentering moest realiseren op het vlak van duurzame inrichting van de openbare ruimte, óók in typisch centrumgebied. Het werd een eerste project voor de gemeente waarbij er op een dergelijk doorgedreven manier werd nagedacht over klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving.

De oplossing

Door vanaf het begin van het ontwerpproces out-of-the-box te denken in combinatie met een doorgedreven participatie- en communicatietraject met zoveel mogelijk stakeholders, kon er gaandeweg een grotere bewustwording en een toenemend draagvlak gecreëerd voor het steeds bewuster omgaan met regenwater. Dit komt tot uiting in het project door het maximaal scheiden van regen- en afvalwater, alsook het inzetten op hergebruik, infiltratie en vasthouden van water aan de bron.

Zo werd de bestaande speeltuin omgevormd naar een waterspeelplein met een belangrijke waterbergende functie. Een kinderraad besliste, samen met de bewoners, mee over de keuze van de speeltuigen en de inrichting. Aansluitend werd een groenblauwe verbinding gemaakt langs de Edegemsesteenweg door de aanleg van diverse wadi’s en open grachten parallel aan nieuwe veiligere fiets- en wandelpaden.

Tijdslijn

Timeline slide
© Aquafin

Het waterplein in de vorm van een soepkom met soeplepel is de eyecatcher van de hemelwateras

Timeline slide
© Besix

Onder het waterspeelplein is een groot bufferbekken aangebracht om water van opwaartse straten vertraagd af te voeren via een kunststofbuizensysteem

Timeline slide

Zijaanzicht van het waterspeelplein ontwerp

Timeline slide

De schoolomgeving van het VTI met centrale gracht en veilige oversteekplaats na de werken. Het groenblauw aangezicht verzacht het straatbeeld

Timeline slide

Ontwerpschets voor de vernieuwing van een van de schoolomgeving op de Edegemseteenweg

Timeline slide

De grijsgrauwe schoolomgeving van het VTI voor de werken

Het resultaat

Voor Kontich is dit project de fundamentele bouwsteen en katalysator geworden voor het verderzetten van een klimaatbestendig beleid én de verdere dorpskernvernieuwing.

Met de scheiding van het rioolwater, de realisatie van wadi’s, grachten en een speelplein met onderliggend bufferbekken is wateroverlast verleden tijd geworden. Het waterplein zorgt daarbij voor een klimaatrobuust optimum door het vasthouden en bergen van de neerslag op de plek waar het valt en het gelijkmatig afvoeren van het water naar elders. 

Bij de herinrichting werden koppelkansen gevaloriseerd: de eerder verkeersonveilige omgeving werd omgevormd naar een functionele aangename omgeving met openbaar groen en waterpartijen. De Edegemsesteenweg is vandaag veiliger ingericht met een duidelijkere signalisatie en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Kontich heeft er opnieuw een plek bij waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, onthaasten en genieten in het groen met een verhoogde biodiversiteit

Klimaatbestendige en veilige herinrichting van de publieke ruimte

We zien dat het werkt. Wie nood heeft aan inspiratie om mensen te overtuigen, is altijd welkom om naar onze voorbeelden te komen kijken.


Willem Wevers
Schepen Kontich (databank Publieke Ruimte)

Partners en samenwerkingen

De heraanleg van de Edegemsesteenweg vroeg om een transdisciplinaire aanpak. Onze experts in infrastructuur, water, milieu en ruimte werkten hiervoor samen met de gemeente Kontich, Aquafin, Besix, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en de nutsbedrijven.

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijnSDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappenSDG 13 - KlimaatactieSDG 14 - Leven onder waterSDG 15 - Leven op het landSDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke dienstenSDG 17 - Partnerschappen

Je eigen omgeving ook klimaatbestendig inrichten?

Ik help je graag verder!

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie