De Belgische bodemkaart is aan een update toe. De aanduiding van de drainageklasse van de bodems is deels verouderd en daardoor minder betrouwbaar. En dat terwijl het één van de belangrijkste parameters is bij de ontwikkeling van modellen en toepassingen in het kader van droogte en wateroverlast. Het Departement Omgeving is daarom op zoek naar een nieuwe methodiek om de kaart te actualiseren op basis van grondwaterstatistieken en geostatistische analyses . Hiervoor slaan we de handen ineen met Prof. Peter Finke van UGent. Samen werken we aan een slimme oplossing voor een up-to-date bodemkaart.

Het belang van data

Klimaatopwarming is een feit. We weten dat maatregelen tegen de negatieve effecten  ervan, zoals vb. hittestress, droogte en wateroverlast niet kunnen uitblijven. Maar hoe bepaal je welke maatregelen zinvol zijn en wat het effect is van de getroffen maatregelen? Daarvoor moeten overheden goed geïnformeerd zijn en beslissingen kunnen nemen op basis van correcte data en actuele informatie.

Neem nu de drainageklasse van de Belgische bodemkaart. Dit is één van de meest gebruikte parameters bij de ontwikkeling van modellen en toepassingen in landbouw, hydrologie, ecologie … Deze drainageklassen zijn echter niet meer geüpdatet sinds ze in het veld werden opgenomen tijdens de bodemkartering van 1947-1974. Sindsdien kunnen ze plaatselijk sterk gewijzigd zijn door bijvoorbeeld drainage, terreinophogingen, afgravingen, grondwateronttrekkingen en verdroging. Het is dus moeilijk om op basis van de bestaande drainageklassen de juiste conclusies te trekken, net omdat ze mogelijk verouderd en niet meer relevant zijn. 

 

De update van de bodemkaart

Het Departement Omgeving is dan ook op zoek naar een manier om de drainageklassen van de bodemkaart te actualiseren én up-to-date te houden. In een quadrupel helix structuur ontwikkelen we, samen met het Departement Omgeving en UGent, een methodiek die toelaat om de kaart continu te actualiseren op basis van relevante omgevingsdata en nieuwe grondwaterpeilmetingen. We combineren de kennis van Prof. Peter Finke in bodemkunde en geostatistiek met de machine learning en remote sensing expertise van Antea Group, waarbij we de drainageklassen koppelen aan veld- en satellietobservaties. Tenslotte vragen we eindgebruikers van de kaart regelmatig naar feedback om er zeker van te zijn dat de nieuwe data helder gevisualiseerd zijn en, bovendien, snel en efficiënt gevonden worden.

Door een slim model en een holistische aanpak zorgen we ervoor dat de bodemkaart niet alleen actueel wordt, maar op basis van nieuwe relevante informatie ook in de toekomst vlot geüpdatet kan worden. We maken de bodemkaart dus betrouwbaarder, relevanter én slimmer! Zo kan Vlaanderen binnenkort rekenen op gedegen en actuele bodeminformatie waarmee we toekomstgerichte en klimaatbestendige oplossingen kunnen realiseren.

Klik hier voor meer informatie.